Bojan Mihajlović

Tehnički operater u ASISTEL-u

.

Ono što ASISTEL razlikuje od drugih vidovapomoći u Srbiji, a i na Balkanu, je tehnička inovacija, jedinstvena aparatura isoftver koji su preduslov za uslugu teleasistencije.

Moj posao uASISTEL-u podrazumeva instalaciju i održavanje celokupnog tehničkog sistema. Osim odgovornosti da svefunkcioniše besprekorno, zadatak mi je da naše korisnike naučim da rukujuopremom i da otklonim sve eventualne nejasnoće ili otpore koje osobe u trećemživotnom dobu često imaju prema novoj tehnologiji.