Ugovor o saradnji sa Hitnom pomoći

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć i ASISTEL-a

veca1
veca2