Podrška Rasima Ljajića

Podrška ministra Rasima Ljajića ASISTEL-u

slika veca