Danica Božović

viša medicinska sestra u penziji, slikarka i kaligrafkinja

"Ja se redovno javljam, a i oni me zovu stalno"

slika
Danica Božović
Danica Božović

Ja poznajem Jelenu, Mariju, Danku, Slađanu, Jovanu, Bojana. Jako sam bolesna, ali mi Asistel daje duhovnu snagu. Asistel je moj duhovni oslonac, jer brine o ljudima. To su anđeli čuvari! Blagosiljam ljude koji tamo rade.