Ana Stanojević

Prevodilac sa francuskog i nemačkog jezika

Bilo koju informaciju koja mi je potrebna dobijam od Asistela, a dobijam i najvažnije - pomoć.

U slučaju da padnem, da se povredim na bilo koji način, u svakom trenutku, mogu računati na njih da će mi pomoći. Preporučujem svakome ko živi sam da pozove Asistel.

Ana Stanojević