Opština Čukarica nastavlja saradnju sa Aistelom

14. 11. 2011

Na veliko zadovoljstvo građana opštine Čukarica koji su navikli na uslugu Teleasistencije koja im omogucava da bezbedno žive u svojim domovima ova Beogradska opština je donela odluku da produži ugovor sa Asistelom.

 Ugovor je produžen 20.10.2011 na godinu dana. Ovim aktom petnestoro lica koja pripadaju socijalno ranjivim grupama sa ove gradske opštine dobijaju 24-časovni monitoring od strane sručnog osoblja Asistela. Čukarica je inače prva Beogradska opština koja je donirala ovakvu vrstu pomoci svojim sugrađanima.

Nema komentara.