Šta je teleasistencija?

Teleasistencija je vaninstitucionalna usluga koja ima za cilj organizovanje i pružanje pomoći putem telefonske linije (aktiviranjem dugmeta aparata koji se nosi uz sebe).

Pored monitoringa, koordinacije i organizovanja hitne intervencije u kriznim situacijama (momentalno aktiviranje eksternih lica i organizacija pružanja pomoći u kriznim situacijama: hitna pomoć, privatne medicinske ustanove, policija, vatrogasci, porodica, prijatelji), teleasistencija predstavlja i uslugu praćenja stanja korisnika nakon hitnih intervencija kao i stanja slabo pokretljivih ili nepokretnih korisnika.

Drugi, ne manje važan, psihološki aspekt teleasistencije podrazumeva pružanje saveta, podrške, utehe u  različitim životnim situacijama (u zavisnosti od prirode poziva, podrška može da ima za cilj smirivanje korisnika, razgovor usled samoće, davanje različitih informacija i slično).

Šema