Test

Telefonska asisitencija  pruža osobama sa smanjenom autonomijom sigurnost i poverenje, kako bi nastavili da žive tamo gde im je najprijatnije - u sopstvenom domu.

Saznajte da li je pravo vreme da Vi ili neko do koga Vam je stalo počne da koristi prednosti Teleasisitencije. Odgovorite na sledećh 9 jednostavnih pitanja!

VAŽNA NAPOMENA!

Ovaj upitnik je koristan za procenu potencijalne potrebe za uslugom Teleasistencije. Zbog specifičnosti svakog pojedinca za precizniju procenu trebalo bi konsultovati stručnjake iz oblasti medicinske i socijalne zaštite.

1.
Da li je osoba do koje vam je stalo sama više sati u toku dana ili noći?
Da Ne
2.
Da li je ta osoba u zadnjih godinu dana doživela pad, imala strah od pada ili na bilo koji drugi način bila uplašena od pada?
Da Ne
3.
Da li je osoba bila u bolnici, urgencijama ili drugim hitnim službama u zadnjih godinu dana?
Da Ne
4.
Da li osoba ima bar jednu od pomenutih hroničnih bolesti: Probleme sa srcem, Šlog, Diabetis, Osteoporizu, Artritis, Alzehajmer?
Da Ne
5.
Da li osoba upotreljava štap, štaku, invalidska kolica ili bilo koje drugo sredstvo da odražava ravnotežu?
Da Ne
6.
Da li osoba uzima više puta dnevno lekove?
Da Ne
7.
Da li je osobi do koje vam je stalo potrebna pomoć oko bar jedne od radnji: Kupanje, Odlazak u WC, Oblačenje, Priprema hrane?
Da Ne
8.
Da li vam je teško da nadjete vremena za redovnu pomoć osobi do koje vam je stalo?
Da Ne
9.
Da li osoba do koje vam je stalo živi sama i daleko od svoje najbliže rodbine?
Da Ne