Cene i uslovi

Šta obuhvata pretplata? 

Pretplata na usluge Teleasistencije uključuje:

  • Instalaciju potrebne opreme u kući korisnika
  • Uslugu razgovora i kontakta sa ASISTEL-om 24 časa dnevno, 365 dana u godini
  • Redovno kontaktiranje korisnika radi provere stanja
  • Redovno automatsko proveravanje ispravnosti opreme od strane ASISITEL-a

Cena pretplate 

Prema mogućnostima svakog korisnika, ASISTEL-savetnik će ponuditi najbolje uslove za pretplatu na usluge Teleasistencije.

Cena ASISTEL-usluga obuhvata usluge Teleasistencije na mesečnom, tromesečnom, šestomesečnom ili godišnjem nivou.

Cene osnovne usluge ASISTEL-a:

Mesečna pretplata  ..................... 25 €

Tromesečna pretplata  ................75 €   /  popust od 5 % za uplatu unapred

Šestomesečna pretplata .............150 €  / popust od 10% za uplatu unapred

Godišnja pretplata  .....................  300 €  / popust od 15% za uplatu unapred

 

U cenu usluge uračunat je PDV.

 Sve cene su izražene u EUR, a placanje se vrši  u RSD po srednjem kursu NSB na dan uplate.

Mogućnosti plaćanja

Usluga se može platiti:

  1. U gotovom novcu
  2. Uplatom na žiro račun